محمد اینانلو

محمد اینانلو

تجربه ای بی نظیر در خانه ای تاریخی و بسیار زیبا که شما را در تاریخ غرق می کند. دو شب بسیار به یادماندنی را سپری کردیم و در اولین فرصت مجددا با تعداد بیشتری از فامیل خواهیم رفت .پیشنهاد می دهم حتما امتحان کنید . به خصوص شام خانگی کتلت و کشک بادنجانش را . دست همه ی دست اندرکاران به ویژه توسلیان بزرگ درد نکند با این ابتکار و ذوق.

دکتر ناظمی

دکتر ناظمی

یکی از بهترین شب های زندگی خود را سپری کردم. پیشنهاد می کنم که حتی برای یکبار که شده اقامت در این خانه را امتحان کنید.

ایملیا

ایملیا

very nice house.good luck